تماس با ما :88677296-021info[at]moshavertamin.com
تماس با ما :88677296-021info[at]moshavertamin.com

RECENT PORTFOLIO 2

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

 

RECENT PORTFOLIO 3

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

 

RECENT PORTFOLIO 4

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

 

RECENT PORTFOLIO 5

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

 

RECENT PORTFOLIO 6

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

 

RECENT PORTFOLIO 7

 

Show your projects with portfolio shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Use interactive filter for more comfortable portfolio showcase.

RECENT BLOG POSTS

 

Show your recent blog posts with recent posts shortcode. You have tons of layouts, options to do whatever you want. Create your posts and showcase it great way.

 
اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی سازمان تامین اجتماعی به منظور تربیت کادر متخصص ، تقویت بنیه علمی و ایجاد انگیزه، برای کارکنانی که در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر در [...]
بیشتر بخوانیداعطای تسهیلات آموزشی
پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران ما متعهد هستیم … از شما توقع داریم … پیمان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران: [...]
بیشتر بخوانیدپیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران
آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی ماده ٤١- سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار کند مگر اینکه بر اساس مقررات این [...]
بیشتر بخوانیدآیین نامه استخدامی
جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد می باشد. برای کارفرمایان کارگاه های مشمول [...]
بیشتر بخوانیدجریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه
تقسیط بدهی تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می گردد که جرایمی به بدهی های معوقه تعلق گیرد و بطور ناخواسته هزینه های سنگینی [...]
بیشتر بخوانیدتقسیط بدهی تامین اجتماعی
مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده سه ) می باشدکه با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت [...]
بیشتر بخوانیدمستمری از کار افتادگی