9 دی 1396
آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی ماده ٤١- سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار […]
9 دی 1396
پرداخت حق التدریس مدرسین

پرداخت حق التدریس مدرسین

پرداخت حق التدریس مدرسین موضوع : دستورالعمل اجرائی پرداخت حق التدریس مدرسین دوره های آموزشی سازمان اداره کل تأمین اجتماعی استان مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی […]
9 دی 1396
پیشگیری از حوادث کار

پیشگیری از حوادث کار

پیشگیری از حوادث کار ایمن سازی محیط کارگاه ومراکز تولیدی وظیفه ای 2گانه می باشد که هم کارفرما و هم دستگاه های دولتی و بیمه ای […]
6 دی 1396
شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان

شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان

شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه خدمات درمانی از جمله حمایت هایی می باشد که به لحاظ ارتباط با سلامت بیمه شدگان و […]
6 دی 1396
لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

در راستای تکریم بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی و با هدف تسهیل و تسریع در روند پذیرش اسناد و مدارک هزینه های […]
6 دی 1396
غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری

درمواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای، به طور موقت توانایی […]
6 دی 1396
مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات): الف) ابلاغیه معمولاً ھرگونه مطالبه حق بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی […]
6 دی 1396
بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی در قوانین تامین اجتماعی میزان حق بیمه به دو شیوه تعیین می گردد.یکی از طریق درصد مشخصی از مزد یا حقوق که همراه […]
6 دی 1396
امکان رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه

رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه

رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان از ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سوابق […]
تماس با ما