لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی

در راستای تکریم بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی و با هدف تسهیل و تسریع در روند پذیرش اسناد و مدارک هزینه های بستری در مراکز غیرطرف [...]
بیشتر بخوانید لیست کارگذاری ها جهت پذیرش اسناد پزشکی و مدارک درمانی
مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)

مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات): الف) ابلاغیه معمولاً ھرگونه مطالبه حق بیمه توسط شعب تأمین اجتماعی ابتدا به کارفرما اعم از حقیقی یا حقوقی [...]
بیشتر بخوانید مراحل ابلاغ و وصول بدھی(حق بیمه، جرائم و خسارات)
امکان رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه

رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه

رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه مدیرکل تأمین اجتماعی هرمزگان از ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه ای به [...]
بیشتر بخوانید رسیدگی غیر حضوری به سوابق بیمه شدگان در سامانه
نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق [...]
بیشتر بخوانید نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای