اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است

اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند هشت دستور اداری معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر [...]
بیشتر بخوانید اعلام بطلان سوابق تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است
هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی تکالیف قانون کارفرما در قبال کارگران کلیه کارفرمایان موظف هستند حق بیمه مزد یا حقوق کار مزد افراد بیمه [...]
بیشتر بخوانید هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و بیمه تامین اجتماعی