9 دی 1396
معافیت حق بیمه

معافیت حق بیمه

معافیت حق بیمه فهرست فعالیت های تولیدی،صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی […]
6 دی 1396
نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان

نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان

نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان با توجه به تسهیلات پیش بینی شده جهت رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون و برون شهری جهت […]
6 دی 1396
حسابرسي تامين اجتماعي ، حسابرسي بيمه اي

حسابرسي تامين اجتماعي ، حسابرسي بيمه اي

حسابرسي تامين اجتماعي ، حسابرسي بيمه اي حسابرسي بيمه اي ، بازرسي از دفاتر قانوني توسط سازمان تامين اجتماعي به اين صورت خواهد بود كه شعب […]
تماس با ما