9 دی 1396
اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی سازمان تامین اجتماعی به منظور تربیت کادر متخصص ، تقویت بنیه علمی و ایجاد انگیزه، برای کارکنانی که در دانشگاه ها و موسسات […]
9 دی 1396
آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین

آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین

آیین نامه استخدامی و تطبیق وضع مستخدمین ماده ٥١- سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است پس از اجرای ماده ١٣ ظرف ششماه وضع استخدامی مستخدمین خود […]
9 دی 1396
پیمان نامه تامین اجتماعی با کارفرمایان

پیمان نامه تامین اجتماعی با کارفرمایان

پیمان نامه تامین اجتماعی با کارفرمایان ما متعهد هستیم … از شما توقع داریم … پیمان نامه سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی […]
6 دی 1396
نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعی

نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعی

نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعیپ شرایط عمومی متقاضیان   داشتن حداکثر سن ٢٤ ، ٢٨ و ٣٠ سال تمام (بدون احتساب مدت خدمت وظیفه […]
6 دی 1396
کمیسیون های پزشکی و اعتراض به رای آنها

کمیسیون های پزشکی و اعتراض به رای آنها

کمیسیون های پزشکی و اعتراض به رای آنها روزگاری آنهایی که بعلت حادثه یا بیماری قادربه ادامه کار نبودند برای ادامه زندگی دچارمشکل می شدند اما  […]
6 دی 1396
واحد های اجرایی درمانی و بیمارستانی

واحد های اجرایی درمانی و بیمارستانی

واحد های اجرایی درمانی و بیمارستانی در استان ها اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی به عهده مدیریت های درمان استان ها و واحدهای تابعه مربوطه […]
6 دی 1396
کارگزاری های رسمی

کارگزاری های رسمی

کارگزاری های رسمی تعریف کارگزاری های رسمی   کارگزاری های رسمی، تشکیلاتی می باشد که برای پیگیری و حصول هدف ها و برنامه هایی که در […]
6 دی 1396
کارگزاری های رسمی

شرح وظایف کارگزاری های رسمی

شرح وظایف کارگزاری های رسمی شرح وظایف کارگزاری های رسمی سازمان شامل موارد زیر می باشد:   دریافت لیست و دیسکت حق بیمه چاپ، تعویض و […]
6 دی 1396
پیشینه قانونی تاسیس کارگزاری های رسمی

پیشینه قانونی تاسیس کارگزاری های رسمی

پیشینه قانونی تاسیس کارگزاری های رسمی مروری بر روند تاسیس کارگزاری ها بر اساس تبصره یک بند چهار ماده دوازده قانون ساختار نظام جامع رفاه و […]
تماس با ما