16 شهریور 1400

اختصاص ۵۰ درصد از تختهای بیمارستان تامین اجتماعی ارومیه به بیماران کرونایی

بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا(ع) ارومیه از اول شیوع بیماری کرونا مداوای بیماران کرونایی را برعهده گرفته و در حال حاضر نیز حدود 50 درصد از […]
16 شهریور 1400

پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری(مرخصی زایمان)

به منظور بهینه سازی فرایندها با رویکرد کاهش مراجعات، افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری،در بخشنامه ای از سوی معاونت […]
16 شهریور 1400

سرمایه گذاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، موجب افزایش بهره وری در سازمان است

جلسه هم اندیشی اداره کل و شعب تابعه تامین اجتماعی استان با موضوع ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری و تشریح شاخص های عملکردی حوزه […]
9 دی 1396
اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی

اعطای تسهیلات آموزشی سازمان تامین اجتماعی به منظور تربیت کادر متخصص ، تقویت بنیه علمی و ایجاد انگیزه، برای کارکنانی که در دانشگاه ها و موسسات […]
9 دی 1396
پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران

پیمان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری بگیران ما متعهد هستیم … از شما توقع داریم … پیمان سازمان تأمین اجتماعی با بازنشستگان و مستمری […]
9 دی 1396
آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی

آیین نامه استخدامی ماده ٤١- سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار […]
9 دی 1396
جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه

جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست بیمه مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد می باشد. برای […]
9 دی 1396
تقسیط بدهی تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، موجب می گردد که جرایمی به بدهی های معوقه […]
9 دی 1396
مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده سه ) می باشدکه با توجه به تنوع […]
تماس با ما