نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعی

نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعی

نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعیReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

نحوه بورسیه و استخدام در تامین اجتماعیپ

شرایط عمومی متقاضیان

 

داشتن حداکثر سن ٢٤ ، ٢٨ و ٣٠ سال تمام (بدون احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی و طرح نیرو یاا نسانی به ترتیب برای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا (Ph.D) و دوره های تخصصی پزشکی

حداکثر مدت استفاده از بورس های تحصیلی برای دوره های کارشناسی چهار سال ، کارشناسی ارشد دو سال و دوره دکتری سه سال می باشد و این مدت در مورد دانشجویان رشته های پزشکی برابر حداقل زمان فراغت در هر مقطع تحصیلی خواهد بود .

استفاده کنندگان از بورس تحصیلی با سپردن وثیقه ملکی قانونا متعهد می گردند که پس از اتمام تحصیلات خود ، 2برابر مدت استفاده از بورس تحصیلی در هر یک از مناطق مورد نیاز تعیین شده توسط سازمان خدمت کنند .

ضوابط اجرائی سیستم شناسایی،ارزیابی و انتخاب مدرسان مجاز سازمان

 

مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان ……………..

مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی استان ………..

باسلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

احتـرامـاً ، پیرو دستور اداری شماره ٤٣٢٥٠/٢٠١٢ مورخ ٤/٥/٨٥ ضوابط اجرائی « سیستم شناسائی ، ارزیابی و انتخاب مدرسان مجاز سازمان» و جدول جدید حق التدریس به شرح ذیل اعلام می گردد :

به منظور اطمینان از اثربخش بودن آموزش ، اساتید مورد نظر نیز باید با شاخصهای استاندارد ، شفاف و منطقی شناسائی ، ارزیابی و انتخاب شوند. همچنین انجام مطالعات دقیق و به روز در حوزه های مختلف ، جهت آموزش مطالب به همکاران محترم منوط به صرف زمان و تلاش زیادی است که سازمان باید برای ارتقای انگیزه های لازم جهت مشارکت همکاران و اساتید محترم واجد شرایط داخل و خارج  سازمان ، به نحو شایسته نسبت به پرداخت حق الزحمه مناسب به آنان  اقدام نماید .

١. کلیه همکاران سازمانی که دارای شرایط تدریس بوده و علاقه مند به همکاری جهت تدریس با اداره کل آموزش هستند لازم است نسبت به تکمیل فرم پیوست ، به انضمام کپی ، مستندات ادعا شده ، مدارک مربوط ، جزوات و یا کتب منتشر شده به همراه عناوین دوره های مورد تقاضا جهت تدریس خود را تا تاریخ ١/٩/٨٥ به اداره کل آموزش ارسال نمایند . اداره کل آموزش درخصوص دوره های آموزشی تخصصی از حوزه های مربوطه هم استعلام نموده و در نهایت پس از انجام بررسیهای لازم نظر کتبی خود را در مورد واجد شرایط بودن همکار مورد نظر جهت تدریس در سازمان را حداکثر تا دو ماه به مدیریت مربوطه اعلام خواهد نمود. این همکاران پس از مصاحبه و بررسی مستندات در صورت تأیید به عنوان مدرس مجاز سازمان شناسائی و پس از همکاری از  مزایای مربوط برخوردار خواهند شد. پس از انجام بررسی توسط اداره کل آموزش ضرایبی به عنوان ضرایب مجاز پرداخت حق التدریس (بین صفر تا یک ) به صورت حداقل و حداکثر در فرم گواهینامه مربوط به مدرسان مجاز سازمان با حداکثر دامنه ٢/٠ تعیین می شود که مدیران محترم بنا به نظر خود می توانند یکی از این ضرایب را انتخاب و ملاک پرداخت به همکار سازمانی قرار دهند . کارشناسان آموزش موظفند قبل از قطعی شدن اجرای هر دوره درخصوص مبلغ قابل پرداخت به مدرس همکار را با ایشان قطعی نموده و پس از آن دوره را اجرا کنند.بدیهی است هرگونه پرداخت به این عزیزان بابت تدریس منوط به اخذ مجوز فوق میباشد .

تبصره : همکارانی که به عنوان مدرس مجاز شناسائی می شوند لازم است قبل از شروع تدریس دوره آندراگوژی (  فنون آموزش به بزرگسالان ) را با موفقیت بگذرانند.

٢. درخصوص همکارانی که در اوقات اداری نسبت به تدریس اقدام می نمایند ،  تنها زمان مفید تدریس معیار پرداخت می باشد . لذا لازم است در محاسبه زمان تدریس همکاران به ازای هر جلسه ٢ ساعته زمان ٥/١ ساعت ملاک پرداخت منظور گردد.

٣. به منظور کاهش قیمت تمام شده دوره های عمومی و کلیه دوره هائی که امکان برگزاری مشترک آنها بین ادارات کل  و مدیریت های درمان استانها وجود دارد ، بطور مشترک اقدام شود. روسأ و کارشناسان ارشد آموزش استانی موظف هستند بطورمشترک این دوره ها رابررسی ونتیجه رابه اداره کل آموزش اعلام نمایند.

بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع ، اجرای موارد فوق در هر استان به عنوان امتیازدر ارزیابی عملکرد رؤسا و کارشناسان آموزش منظور خواهد شد .

٤. هر همکار سازمانی جهت امر تدریس مجاز است حداکثر ٢ روز (١٢ ساعت ) در ماه و ١٨ روز (١٠٨ ساعت ) در سال جهت آموزش درون سازمانی اقدام نماید . برای مدت زمان بیش از این لازم است مجوز اداره کل آموزش اخذ گردیده و در  زمان تدریس نیز باید از مرخصی استفاده نماید .

٥. در محاسبه مبلغ حق التدریس در ازاء مبلغی که به عنوان حق مأموریت برای همکاران پرداخت می شود از مبلغ محاسبه شده طبق دستورالعمل، معادل پنج درصد کسر و الباقی به همکار مدرس پرداخت خواهد شد .

٦. در خصوص همکاران پزشک با درجه فوق دکتری و فلوشیپ تخصصی نیز پرداخت حق التدریس طبق جدول پرداخت به دکترای تخصصی به شرح زیر صورت می گیرد :

الف ) برای همکاران دارای مدرک تحصیلی فوق تخصص نرخ جدول برای دکترای تخصصی ph.D بعلاوه چهار رتبه اضافه .

ب ) برای همکاران دارای مدرک تحصیلی فلوشیپ تخصصی نرخ جدول برای دکترای تخصصی ph.D بعلاوه دو رتبه اضافه .

٧. در مورد اساتید خارج سازمان ، ضوابط مشخص شده بیان کننده سقف پرداخت به اساتید می باشد و مدیران محترم می توانند بر اساس مذاکره و تفاهم ، نسبت به تعیین مبلغ حق التدریس با توجه به سقف اعتبارات موجود ، نیاز تعیین شده و صرفه و صلاح سازمان نسبت به عقد قراردادهای آموزش اقدام نموده و در موارد نیاز طبق ضوابط تعیین شده نسبت به اخذ مجوز از اداره کل آموزش اقدام نمایند.

٨. این دستورالعلمل و جداول پرداخت حق التدریس پیوست که جایگزین جدول حق التدریس دستور اداری ٤٣٢٥٠/٢٠١٢ مـورخ ٤/٥/٨٥ می شـود از تـاریخ ١/٨/٨٥ قابل اجرا بوده و مسئولیت حسن اجرای آن با مدیران کل ، مدیران درمان و کارشناس آموزش استان می باشد .

اکبرعباسی ملکی

معاون اداری ومالی

 

 

امتیازات اداری تسهیلات آموزشی

 

  • ماموریت آموزشی پاره وقت

عبارت می باشد از استفاده از ماموریت های ساعتی برابر برنامه درسی ضمن انجام وظایف محوله و حداکثر ده روز ماموریت اداری جهت آمادگی در امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی با ارائه برنامه امتحانات و تایید اداره کل یا واحد اموزش مربوطه .

  • ماموریت آموزشی تمام وقت

عبارت می باشد از اشتغال به تحصیل به طور تمام وقت به طوری که کارمند بلاشغل شده و در طی مدت تحصیل حقوق شامل :

  • آخرین حقوق ثابت و تغییرات سالیانه آن
  • هزینه مسکن
  • حق عائله مندی
  • حق اولاد و کمک های غیر نقدی دریافت می دارد.
  • مرخصی تحصیلی

کارکنانی که حائز شرایط استفاده از ماموریت آموزشی نمی باشند  قادر هستند برابر مدت تحصیل بدون استفاده از حقوق و مزایا از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند .

 

 

شرایط عمومی استفاده کنندگان از تسهیلات آموزشی

 

استخدام رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی سازمان در بخشهای بیمه ای و درمانی که حداقل 1سال و حداکثر پانزده سال از تاریخ استخدام گذشته باشد.

اخذ پذیرش از طریق آزمون های سراسری در یکی از مقاطع و رشته های مورد نیاز سازمان از دانشگاه ها یا مراکز آموزشی معتبر( ایثارگران از شرط مرتبط بودن مقطع و رشته تحصیلی به منظور بهره مندی از تسهیلات فوق مستثنی می باشند)

موافقت مدیریت ذیربط جهت استفاده از تسهیلات آموزشی ( در خصوص رسته های بهداشتی درمانی اخذ موافقت از معاونت درمان همچنین ضرورت دارد )

سپردن تعهد نامه محضری مبنی بر انجام وظیفه پس از اتمام تحصیل در واحدهای تعیین شده حسب نیاز سازمان به نسبت و میزان استفاده از تسهیلات آموزشی.

کارکنانی که از تسهیلات مالی قرض الحسنه استفاده نموده اند متعهد به انجام خدمت معادل 2 برابر مدت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه پس از اتمام تحصیل در سازمان می باشند . (ایثارگران تنها در صورت استفاده از تسهیلات مالی موظف به سپردن تعهد محضری هستند و برای استفاده از تسهیلات اداری نیاز به سپردن تعهد محضری ندارند)

ارائه گواهی وضعیت تحصیلی با معدل حداقل چهارده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ومعدل حداقل پانزده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد به واحد آموزش مربوطه یا اداره کل آموزش ،حداکثر 1 ماه پس از پایان هر نیمسال به منظور تداوم اعطای تسهیلات آموزشی (دانشجویان دوره های تخصصی وفوق تخصصی ونیز استفاده کنندگان از ماموریت آموزشی تمام وقت از ارائه گواهی مذکور معاف وموظف به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در پایان هر نیمسال تحصیلی یا به صورت ماهانه ،هستند)

لازم به توضیح می باشد ، ایثارگران از شرایط معدل مستثنی می باشند.

اعلام آمادگی یکی از کارکنان واجد شرایط مبنی بر پذیرش انجام وظایف محوله در مدت عدم حضور همکار استفاده کننده از ماموریت آموزشی پاره وقت ( به استثنای ایثارگران )

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *