غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماریReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

درمواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای، به طور موقت توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می نماید.

غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت برقراری شرایط زیر قابل پرداخت می باشد:

 

بیمه شده ازکارافتاده کلی باشد:

  • کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمار خود نباشد.
  • بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده وبرای بیمه شده دستمزد منظور شده باشد.
  • استراحت پزشکی بیمه شده به تایید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد.
  • در تاریخ اعلام بیماری بیمه شده مشغول به کاربوده ویا در مرخصی استحقاقی بوده باشد.

برای دریافت غرامت دستمزد  ایام بیماری ارایه مدارک زیر الزامی می باشد:

  • دفترچه درمانی
  • گواهس استراحت پزشکی بیمه شده با مهروامضاء پزشک معالج
  • گواهی کارفرما مبنی براین که درتاریخ اعلام بیماری بیمه شده مشغول به کار (یادر مرخصی استحقاقی)بوده درمدت بیماری مشغول به کار نبوده ومزد وحقوق دریافت نکرده.
  • تاییدمراجع پزشکی سازمان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *