بازنشستگی زنان

بازنشستگی زنان

بازنشستگی زنانReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

بازنشستگی زنان

شرایط مختلف بازنشستگی زنان

سن بازنشستگی زنان براساس بند یک ماده هفتاد و شش قانون تامین اجتماعی پنجاه و پنج سال می باشد که در این حالت فرد بیمه شده باداشتن حداقل بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته گردد.

بانوانی که دارای ده سال سابقه و  پنجاه و پنج  سال سن می باشند هم می توانند متناسب باسنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته گردند.

زنانی که سی سال تمام کارکرده و حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند درصورتی که سن آنان به چهل و پنج سال تمام برسد می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

بانوانی که دارایسی و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه باشندبدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

زنان کارگرباداشتن بیست سال سابقه کاروچهل و دو سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با بیست  روز حقوق می توانند بازنشسته گردند.

درصورت بازنشستگی می توانید فیش حقوقی وحکم خودرا از تامین نت دریافت نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *