اعتراض به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات

اعتراض به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات

اعتراض به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالباتReviewed by مشاور تامین اجتماعی on Dec 27Rating:

اعتراض به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

  • این نمونه رای که در شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت
  • اعتراض به رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
  • هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
  • دادگاه عمومی حقوقی

 

چکیده رای

آراء صادره از هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی 2 مرحله‌ای بوده و رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات ظرف 20 روز قابل ‌تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر است و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند.

 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان م. (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) به‌طرفیت خوانده سازمان تأمین اجتماعی (شمیرانات) به خواسته ابطال رأی صادره از هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به شماره ۰۶۹۰۹۰۱۲۰۱۴۷۹ به شرح مندرج در دادخواست. نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض بوده و خواهان مستندی که مبین تاریخ ابلاغ دادنامه به خواهان باشد ارائه ننموده و علی‌رغم اخطار به خواهان مبنی بر حضور و ارائه توضیح پیرامون تاریخ ابلاغ دادنامه اقدامی از سوی خواهان صورت نگرفته و دادگاه بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به اظهار نمی‌باشد پس دادگاه مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م. (شرکت پست) به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رأی شماره ۹۲۰۷۰۰-۱۳/۷/۹۲ شعبه ۱۰۹ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار ابطال دادخواست وارد و مؤثر نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از ماهیت حقوقی تجدیدنظرخواه که به‌صورت شرکت بوده و بدون ارائه اساسنامه و مشخص شدن صاحبان حق امضاء در طرح دعاوی قضایی اقدام به تسلیم دادخواست نموده هکذا صرف‌نظر از اینکه آراء صادره از هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به‌صراحت مواد ۴۲ تا ۴۴ قانون تأمین اجتماعی 2مرحله‌ای بوده و رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات (که اتفاقاً موضوع دادخواست بدوی شرکت پست می باشد) ظرف 20 روز قابل ‌تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر تشخیص می‌باشد و نه محاکم عمومی، ازآنجاکه تجدیدنظرخواه نتوانسته مدرک و مستندی دایر وقوع اعتراض خود در فرجه قانونی بیست روزه اقامه نماید فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را به اعتبار نتیجه تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه

حمیدی راد ـ عاشورخانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *